ÖGONHÄLSA

Hur ser egentligen ett friskt öga ut? Vad behöver regelbundet undersökas och när är det nödvändigt att vidta åtgärder? Frågorna kring ögat, vårt kanske viktigaste organ är många.

Med adekvat modern utrustning och specialutbildade optiker har vi på OptikHuset alla möjligheter att ge dig snabba besked om hur dina ögon mår och vad du skall tänka på för att det skall fortsätta fungera bra.

För att bedöma ögonhälsan räcker det inte med att titta på en bild. Vid dokumenterade förändringar kan det finnas flera orsaker som ligger bakom det man ser. En fullständig undersökning kräver urskiljande test och noggrann genomgång av sjukdomshistoria för att kunna tolka bilderna på rätt sätt.

Speciella instrument till hjälp

Myah

  • Används för att diagnostisera orsak till torra ögon och kan hjälpa till att utifrån resultat välja typ av droppar eller behandling för att lösa problem med torra eller rinnande ögon.

  • Ger topografibild av hornhinnan för att kunna utesluta sjukdomar i hornhinnan eller för att tillpassa stabila kontaktlinser.

  • Används för att mäta ögats axiallängd. Det är bra inför operation för gråstarr och kan användas för att följa upp utveckling av ögats tillväxt. Under uppväxten ökar närsynthet och det år möjligt att minska storleksökningen och närsyntheten med speciella kontaktlinser. Ett närsynt öga kan bli väldigt stort och blir då mer utsatt för näthinneavlossningar och andra ögonsjukdomar. Man räknar med att den globala närsynthetspandemin kommer att göra 50% av världens befolkning kan vara närsynt år 2050.

OCT

Med vår OCT kamera ser man inte bara en platt bild av näthinnan utan får också en topografisk bild och näthinnan i genomskärning vilket

gör det mycket lättare att ställa rätt diagnos, inte missa något som annars inte skulle ha upptäckts. Ger säkrare information och säkrare remisser till ögonläkare. Oftast finns det inte utbildade optiker för dessa instrument i Sverige utan det kan bli lite osäkert hur väl ögat blivit undersökt.

Per Blomkvists Mastersutbildning i optometri ger oss unika kunskaper kring svårhanterliga synfel. Söker du det starkaste kortet inom modern synvård?
 Välkommen till OptikHuset i Kristinehamn!

4 tips för ögonhälsan

Gå på regelbundna hälsoundersökningar

Tala med din optiker och gör en plan för framtiden. Det som påverkar hur ofta kontroller behövs är ärftlighet, synproblem, allmänhälsa, ögonsjukdomar, synkrav samt typ av korrektion och besvär.

Skydda dina ögon mot solen

Se till att använda solglasögon. Det är oftast viktigare att skydda ögonen än huden. Glasen ska inte bara ha UV-skydd utan även stänga ute kortvågigt, energirikt, synligt blått ljus.

Bra för kroppen, bra för ögonen

Undvik sol i ögonen, rökning, ensidig kost och stillasittande. Kost som är extra bra för ögonen är: grönkål, broccoli, spenat, björnbär och blåbär.

Undiv torra, grusiga ögon

Är ögonen torra kan du använda ögondroppar. Det är viktigt att dropparna inte innehåller onödigt starka konserveringsmedel eftersom det kan öka problemen. Prata gärna med oss så hittar vi tillsammans bästa lösningen för dig.

Vanliga synfel

Huvudvärk, ansträngda och grusiga ögon suddig syn är vanliga symtom på ett synfel. Våra vanligaste synfel korrigeras enkelt med glasögon eller linser (Idag finns både progressiva linser och linser för astigmatiker). Kontakta gärna oss för en synundersökning om du misstänker synfel.

Närsynthet (Myopi)

Närsynthet är det vanligaste synfelet. Om du är närsynt så ser du bra på nära håll men dåligt på långt håll. Närsynthet beror på att ögat är för långt i förhållande till linsen och hornhinnans brytningsförmåga. Om du ser på ett föremål som befinner sig långt ifrån dig hamnar den skarpa bilden framför näthinnan, för långt fram, istället för att falla på näthinnan som den borde göra, därför blir bilden suddig.

Översynthet (Hyperopi)

Som översynt ser du bättre på långt håll än på kort håll. Översynthet betyder att ögat är för kort jämfört med dess brytningskraft. I motsats till närsynthet, där bilden hamnar framför näthinnan, hamnar nu istället den skarpa bilden bakom näthinnan. Vanliga tecken på översynthet är huvudvärk och trötthet eftersom du som översynt spänner (ackommoderar) linsen för att se skarpt. När du kommer upp i 35- 40-årsåldern minskar förmågan att ackommodera och det gör att du börjar se oskarpt.

Astigmatism

Astigmatism uppkommer oftast när du ung, som barn eller tonåring och beror på att hornhinnan är olika kupig i olika snitt, som en rugbyboll. Men även linsens form spelar roll. Du är också oftast när- eller översynt.

Orsaken till astigmatism är vanligtvis en rubbning i ögats tillväxt, men kan även uppkomma efter en skada eller operation. Astigmatism kan oftast korrigeras med glasögon. Den typ av glas som används kallas för cylinderglas. Astigmatism kan också korrigeras med kontaktlinser, vilket idag också är vanligt och för det mesta okomplicerat.

Ålderssynthet (Presbyopi)

När man blir äldre, för de flesta redan vid 40-45 år, börjar man oftast märka att det blir allt svårare att se på nära håll. Detta beror på att ögats lins med tiden stelnar. Ögat kan inte längre fokusera på närmare avstånd (ackommodera). För att kompensera för detta behövs läsglasögon för att bättre kunna se på nära håll. Ju äldre man är desto starkare läsglasögon brukar behövas. Vid utprovning av läsglasögon är det mycket viktigt att man tillsammans med optikern talar om vilka avstånd som är mest bekvämt på nära håll. Ett normalt läsavstånd är oftast ca 40-45 cm. Om glasen är för starka är man tvungen att hålla tidningen, boken eller handarbetet obekvämt nära ögonen. Arbetar man mycket framför datorn är avståndet oftast lite längre bort (ca 70 cm), därför kan det även behövas ett par separata arbetsglasögon för bästa synkomfort.

Samsynsproblem

Samsynsproblem är en vanlig, men för många ganska anonym typ av synnedsättning som kan ställa till en hel del oro och bekymmer i onödan om det inte upptäckts i tid. Det finns olika typer av samsynsproblem, men enkelt kan det förklaras med att ögonen inte kan synkronisera bilden du ser eller texter du läser. Det kan göra att ögonen ser olika stora bilder eller att brytkraften i ögonen är olika. Man kan då uppleva att bokstäverna ”hoppar” vid läsning, svårt att koncentrera sig under längre perioder, man ser dubbelt och upplever det svårt att bedöma avstånd och se i mörker.

Ögonsjukdomar

Med stigande ålder löper sedan många av oss en ökad risk att drabbas av andra besvär. Besvär som kan tyda på att man drabbats av någon av de ögonsjukdomar som är vanligt förekommande när man kommer upp i ålder. Som grå starr, glaukom och åldersförändringar i gula fläcken.

Här har din optiker en nyckelroll när det gäller att upptäcka försämringar i ögat i ett tidigt skede. För ju tidigare ögonsjukdomar upptäcks, desto större chans att slippa onödiga besvär eller ännu värre skador som inte går att åtgärda för att sjukdomen gått för långt. Det är också därför vi lägger stor vikt vid våra synundersökningar, där vi även undersöker ögats hälsa, inte bara synen. Skulle optikern upptäcka några förändringar som behöver läkarvård ser han eller hon till att remittera till ögonläkare. Boka gärna tid för en ögonhälsoundersökning här.

Bindhinneinflammation (Konjunktivit)

Bindhinneinflammation kallas ofta ögoninflammation och är ganska vanligt, relativt ofarlig, men ofta mycket irriterande. Inflammationen kan orsakas av virus, en bakterie eller allergi och smittar lätt vid kontakt. Har du någon i din omgivning med ögoninflammation, bör du vara extra vaksam. Använd till exempel inte samma handduk.

Kronisk och akut glaukom

Glaukom (grön starr) är en ögonsjukdom som angriper synnerven och försämrar vår syn. Glaukom finns i två varianter, en kronisk och en akut. Den kroniska är den vanligaste formen som har ett långsamt sjukdomsförlopp, oftast under flera år. Ju tidigare sjukdomen upptäcks, desto större möjlighet finns det att bromsa sjukdomsutvecklingen och bevara synförmågan.  Det har visat sig finnas en ärftlig faktor vid glaukom. Därför är det viktigt att du, om du har någon nära släkting som drabbats av glaukom, undersöker dina ögon hos en optiker eller ögonläkare.

Åldersförändringar i gula fläcken (AMD)

Åldersförändringar i gula fläcken (Makuladegeneration eller AMD) är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning hos personer över 60 år. AMD hänger samman med oxidativa reaktioner i kroppen, som leder till att det skapas en ansamling av slaggprodukter i näthinnans celler. AMD är delvis genetiskt betingad och rökning är en stor riskfaktor för att utveckla sjukdomen. Det finns två typer av AMD, en torr form och en våt form. Av dem som drabbas av AMD får 85 procent den torra formen som försämrar synen mycket långsamt. Den våta formen, som uppträder plötsligt och kan ge allvarlig synnedsättning, drabbar cirka 10 – 15 procent. Denna form orsakas av att det bildas nya blodkärl under gula fläcken, något som orsakar svullnad och kan leda till att synceller dör. Idag finns det kosttillskott speciellt framtagna för att förebygga åldersförändringar på näthinnan. Ta hjälp av din optiker så att du får rätt kosttillskott.

Inflammation i hornhinnan (Keratit)

Inflammation i hornhinnan kan orsakas av bland annat bakterier eller virus. Om du bär linser är risken att drabbas större, framförallt av så kallade högvirulenta bakterier. Ett virus som är relativt vanligt är herpes simplex. Inflammationen gör att hornhinnan svullnar och grumlas, vilket påverkar genomskinligheten. Risken för ärr på hornhinnan och synnedsättning ökar. Det är därför viktigt att undersöka och snabbt sätta in rätt behandling.

Grå starr (Katarakt)

Grå starr är en av våra vanligaste ögonsjukdomar. Ögats lins grumlas, vilket ger en gradvis synförsämring och kan komma snabbt eller successivt under flera år. Sjukdomen uppträder normalt i 50– 70 årsåldern. Har du väl fått grå starr på ena ögat är risken stor att även det andra drabbas. Fast oftast uppstår inte symptom på bägge ögonen samtidigt. Det finns flera typer av grå starr och den vanligaste formen har ett långsamt förlopp. Hos vissa personer kan dock synen bli mycket dålig på 1– 2 månader. Vid en ögonundersökning är det lätt att upptäcka tecken på grå starr. Att linsen blir grumlig beror på en förändring av ämnesomsättningen i linsen. När yngre personer får grå starr beror det ofta på ärftliga faktorer, eller någon annan sjukdom som till exempel diabetes.

Näthinneavlossning (Amotio)

Näthinneavlossning beror oftast på en inbyggd svaghet i näthinnans hållfasthet. Som regel sker näthinneavlossningen från utkanten av ögat, utanför ögats centrala delar, det vill säga synnerven och gula fläcken. Händelseförloppet skulle kunna liknas vid en tapet som lossnar från väggen. För att skador inte ska bli allvarliga och leda till synnedsättning är det viktigt att ögonen undersöks. I en del enklare fall är det enbart hål i näthinnan, som kan åtgärdas snabbt genom laserbehandling.

Glaskroppsavlossning

Irriteras du av svarta, suddiga fläckar, ”flugor”, eller prickar som rör sig framför ögat och stör din syn? Är du i medelåldern eller äldre så kan det vara glaskroppsavlossning du har råkat ut för. Eftersom glaskroppsavlossning är en del av det naturliga åldrandet så går det inte heller att förebygga, vilket egentligen inte behövs eftersom tillståndet i sig inte är skadligt.

Läs- och skrivsvårigheter

Vi arbetar med prismakorrektioner för att minska dolda skelningar och kan också rekommendera synträning. Färgfilter för att göra text lugnare är också ett sätt att få läsning att fungera bättre.